เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ

เงื่อนไขข้อตกลงและการใช้บริการ

ข้อตกลงการใช้บริการ Novelonlinenaja.com

  • ทางเว็บไซต์ของเราขอสงวนสิทธิ์ ให้อ่านนิยายของเราผ่านหน้าเว็บไซต์เท่านั้น “ห้ามใช้โปรแกรม หรือวิธีการใด ๆ ในการนำนิยายออกนอกเว็บ หรือเผยแพร่ หากตรวจพบพฤติกรรมดังกล่าว จะขอระงับการใช้งานทันที”
  • ทางเว็บไซต์ของเราขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าตรวจสอบการใช้งานต่างๆ ของท่าน หากตรวจพบพฤติกรรมที่ไม่เข้าเงื่อนไขในการให้บริการของเรา เราขอระงับการใช้งานทันที